واجور

واجور از ساختن نسخهٔ فارسی بازی Wordle شروع شد اما قرار نیست همونجا تموم بشه. اینجا قراره فضایی باشه از بازی‌های ساده و کوتاه که لحظاتی رو باهاشون بگذرونیم ولی خیلی درگیرشون نشیم.

خلاصه که پیشنهاد می‌کنم چند وقت یه بار سری به فهرست بازی‌های واجور بزنید که قراره بازی‌های جورواجوری بهش اضافه بشه :)