واجور

واجور

یه بازی شبیه فکر بکر، یه کلمه رو باید پیدا کنی، هر بار که حدس بزنی با رنگ بهت گفته می‌شه حروف درست و اشتباه چی هستن

دارچین
آزمایشی

بازی حدس کلمه که به تعداد حروف جواب فرصت داری حروف تشکیل‌دهندهٔ جواب رو حدس بزنی. تقریبا شبیه بازی Hangman

پیشنهاد شما

ایده یا پیشنهادی برای بازی کوتاه و ساده دارید؟ بیاین گپ بزنیم